książki

Napisanie pracy licencjackiej to bardzo ważny moment w życiu każdego studenta. Dla osoby, która ma już pracę licencjacką dawno za sobą, to bułka z masłem. A dla kogoś, kto jeszcze nie miał styczności z napisaniem pracy dyplomowej, może być to nie lada problem, często zniechęcający do podjęcia wyzwania, jakim jest napisanie swojej własnej pracy licencjackiej, a później jej obrony przed komisją egzaminacyjną.

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, by osoby ją czytające, a później ją oceniające były pod wielkim wrażeniem naszych wysiłków? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Na samym początku naszych rozważań o tym, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, musimy omówić kwestie ogólne, które obowiązują nie tylko przy tego typu pracy, ale również w pracy magisterskiej i inżynierskiej. Praca dyplomowa musi być napisana odpowiednim, oryginalnym językiem i stylem oraz wyróżniać się poprawnym zastosowaniem definicji, stanowiących podstawę poruszanej przez nas problematyki w pracy.

Dodatkowo warto wskazać, że praca dyplomowa musi wyzbyć się zwrotów stosowanych w pierwszej osobie. Praca licencjacka, jak każda praca dyplomowa powinna zostać napisana w formie bezosobowej (np. zbadano, napisano, określono, praca mówi o…, praca jest o…), całkowicie oderwanej od pierwszej osoby liczby pojedynczej, identyfikującej autora pracy. Stosowanie form bezosobowych uczyni naszą pracę pracą naukową, ukazując profesjonalne podejście autora do kwestii pisania pracy dyplomowej.

Zanim odpowiemy na pytanie, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, wyjaśnimy, czym jest sam wstęp do tejże pracy naukowej. Wstęp (albo wprowadzenie do pracy – nomenklatura bywa różna w tym zakresie) to zarys każdego dłuższego tekstu, jeden z ważniejszych i obligatoryjnych elementów pracy naukowej. Wstęp (wprowadzenie) to tak naprawę kwintesencja naszej pracy, jej główna myśl. Służy nakreśleniu problematyki poruszonej w naszej pracy.

biblioteka

Dlatego tak ważne jest, by nasz tekst na samym początku pracy licencjackiej był poprawnie napisany, dlatego że jego zdaniem jest nie tylko przekazanie głównej myśli naszej pracy, ale zachęcenie czytelnika do dalszego czytania naszego tekstu. Jeśli nie napiszemy dobrego wstępu, to tak naprawdę możemy polec już na samym początku zapoznawania się czytelnika z naszą pracą. Wstęp jest też najuważniej czytany przez promotora i recenzentów – dlatego warto pochylić się nad jego napisaniem, stosując zasady panujące w tym zakresie.

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, głównego tematu niniejszego artykułu. Przede wszystkim musimy skonstruować wprowadzenie do tematyki, mniej więcej na pół strony formatu A4, które powinno obejmować swoim zakresem: sprecyzowanie tematu naszej pracy naukowej, uzasadnienie wyboru takiego, a nie innego tematu pracy oraz wyjaśnienie najważniejszych terminów, znajdujących się w temacie naszej pracy.

Uzasadnienie wyboru tematu powinno także zawierać jego ważność dla teorii i praktyki dziedziny, w którą zagłębiamy się w naszej pracy licencjackiej. W dalszej kolejności piszemy o celach naszej pracy, o których wspominamy ponownie w zakończeniu pracy dyplomowej – piszemy czy te cele osiągnęliśmy, czy też nie. Dalej piszemy o tezach badawczych, które będziemy starać się potwierdzić w naszej pracy licencjackiej.

jak napisać wstęp do pracy licencjackiej

Podobnie, jak w przypadku celów naszej pracy, w zakończeniu wspominamy o tezach badawczych i o tym, czy je osiągnęliśmy, czy nie. We wstępie uzasadniamy również zakres przedmiotowy pracy licencjackiej, wymieniamy metody badawcze, techniki badawcze, narzędzia badawcze. Wstęp to także miejsce, w którym przedstawiamy w skrócie omówienie kolejnych rozdziałów pracy, ze wskazaniem myśli przewodnich, kwintesencji każdego z kolejnych rozdziałów pracy.

Pod koniec wstępu piszemy krótkie podsumowanie wstępu – ile stron ma nasza praca, ile źródeł, z których korzystaliśmy, ile przypisów, rysunków, schematów itd. Takie wyliczenie wzbogaci naszą pracę i pokaże czytelnikowi, że naprawdę przyłożyliśmy się do napisania naszej pracy badawczej. Ostatni akapit to podziękowania osobom, które pomogły nam w redakcji naszej pracy. To bardzo miły gest z naszej strony, okazujący szacunek osobom, które nam pomogły.

Podsumowując, praca licencjacka to bardzo ważny kamień milowy w życiu studenta studiów pierwszego stopnia. Wstęp pracy to tak naprawdę wizytówka pracy licencjackiej. Dlatego warto poznać zasady, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, by nasza edukacja na studiach licencjackich została podsumowana na ocenę bardzo dobrą.

[Głosów:20    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here